An Essay on Actor, Actress in Turkish Cinema, Human Ans Sector Ethics in the 21st Century

Nevin Algül

Abstract 

Introduction of cinema to Turkey has gone through a rapider progress than that of printing and cinema has become very popular in Turkey. Cinema has contributed positively to this rapid progress thanks to its nature. It stimulates more than one sense conveying several things at one glance and alternating in between dreams, imagination and life’s realities and therefore it is desired greatly…

When we look at the history of the world cinema, moving images have become very popular and have been adopted deeply even in the West which has an established culture of printing. While the West cinema which was born into an environment that dominates and always develops the world technology propagandizes itself naturally, analyzing with which ‘mind-set’ the people who are interested in this sector approach cinema will help to identify the past accurately, evaluate today correctly and to define the identity and future of Turkish cinema.

Story culture still exists in our country the commonsense of which has not been completely and surely defeated by capitalism and imperialism, which acts as a bridge between two continents, where several civilizations were founded and which has a well-established culture and it seems that people of these lands are suited the best to modernize this eternal storytelling and narration in the light of zeitgeist in each and every sense and area and to cherish it with the technology that we have not developed.

The purpose of this article is to analyze the definition of actor, actress mostly addressing female performers, give some examples in history and in today’s world, promote the re-thinking on the reason why cinema is important over the 21st century ‘human’ and to bring the responsibilities of sector and artists up for discussion and to analyze the ethics/responsibilities of the sector in countries such as Turkey where the level of education is low and problematic and where social differences are very evident. The difference between theater and cinema and the acting in cinema and theater were also addressed.

 


Keywords


Actor, Actress, Acting, Artist, 21st century human, Turkish Cinema, Cinema, Theater, the Concept of Cinema, Sector, Work Ethics, Professional Ethics.

Full Text:

PDF

References


Abisel, Nilgün (1994), Türk Sineması Üzerine Yazılar, Ankara: İmge Kitabevi.

Adanır, Oğuz(2003), Sinemada Anlam ve Anlatım, Bursa:Alfa Yayınları.

Akbulut, Hasan (2008), Kadına Melodram Yakışır, Türk Melodram Sinemasında Kadın

İmgeleri, İstanbul: Bağlam.

Arnheim, Rudolf (2002), Sanat Olarak Sinema (Çev.: Rabia Ünal), Ankara:Öteki Yayınevi. Arslan, Mahmut(2001), İş ve Meslek Ahlaki, istanbul: Atlas yayın Dağıtım.

Avşar, B. Zakir; Kaya, Elif Emre(2013), Medyanın İffeti, Dünyada Medya Meslek Örgütleri ve Yayın

Kuruluşlarının Medya Etik Kodları, Ankara: Altınpost Yayıncılık.

Batur, Enis(2007), Enis Batur’dan Sinema Yazıları, İstanbul:Es Yayınları.

Behramoğlu, Ataol(1996), Utanıyorum : kültür ve siyaset, ideoloji ve ahlâk, aydın sorumluluğu ve

örgütlenme üzerine, İstanbul : Çağdaş Yayınları.

Biryıldız, Esra(2003), Film Eleştiri ve Gençlik, İstanbul:Es Yayınları 13.

Bonitzer, Pascal (1995), Bakış ve ses (Çev.: İzzet Yaşar), İstanbul:YKY.

Carriere, Jean Claude (2012.), Sinemanın Gizli Dili, (Çev.: Jeremy Leggatt’ın İngilizce’sinden Simten

Gündeş), İstanbul, Der Yayınları.

Diderot (1943), Aktörlük hakkında Aykırı Düşünceler, (Çev.:Esat Sabri Siyavuşgil), İstanbul: Maarif

Matbaası.

Eisenstein, Sergey M.(1993), Sinema Sanatı, İngilizce’den Çev. Nilgün Şarman, Payel Yayınevi,

İstanbul,

Evren, Burçak (2003), Türk Sinemasının Doğum Günü, İstanbul :Antrakt Sinema Kitapları.

Hughes, Robert(1959), FILM: BOOK 1, The Audince and the Filmmaker, New York:Edited by Robert

Hughes, Grove Press Inc.

İnanoğlu, Türker(2004), 5555 Afişle Türk Sineması, İstanbul: Türvak Kitapları, Kabalcı.

İzzet, Selâmi(1935), Tiyatro Sanatı, İstanbul :Akşam Matbaası.

Lennic, Doug; Kiel, Fred(2005) Etik Zekâ, İstanbul: CSA Global Publishing.

Mlodinov, Leonard(2013), Bilinçdışımız Davranışlarımızı Nasıl Yönetir? İstanbul: Okyanus

Yayınları.

Neyzi, Ali H. (2004), Tiyatrodan Gösteri Sanatlarına, Tiyatronun Başlangıcı ve Geçirdiği Evreler,

İstanbul :Mitos-Boyut Tiyatro Yayınları.

Onaran, Âlim Şerif (2012), Sinemaya Giriş,İstanbul: Agora Kitaplığı.

Özgener, Şevki(2004), İş Ahlâkın Temelleri, Yönetsel Bir Yaklaşım, Ankara: Nobel Yayınları.

Özdoğan, Başak Deniz; Oğuz, Ayşegül Oğuz (2007), Sinema Söyleyişleri, İstanbul: B. Ünv.

Yayınevi.

Pehlivan, Behice(2011), Türk ve Dünya Sineması Üzerine Sentezler, (Editör: Serpil Kırel),

İstanbul:Parşömen Yayıncılık.

Sanders, Barry(2010), Öküzün A’sı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Selçuk, Aslı(2002), Çağın Tanığı Sinema,İstanbul: Cumhuriyet Kitapları. Smith, Nowell Geoffrey(2003), Dünya Sinema Tarihi, (Çev.: Ahmet Fethi)İstanbul: Kabalcı Yayınevi, Sinema Dizisi:7.

Strowsky, Fortunat (1946), Tiyatro ve Bizler, (Çev.: Sabri Esat Siyavuşgil) İstanbul:Maarif Milli

Eğitim Basımevi.

Şasa, Ayşe(2002), Yeşilçam Günlüğü, İstanbul, Gelenek Yayıncılık.

Monaco, James (2001), Bir Film Nasıl Okunur? Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, Sinema, Medya

ve Multimedya Dünyası, (Çev.: Ertan Yılmaz), İstanbul: Oğlak Bilimsel Kitaplar

Yayınları.

Nutku, Özdemir(1960), Oyun Yazarı, İzlem Yayınları:40.

Oskay, Ünsal(1993), XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, Kuramsal Bir

Yaklaşım, İstanbul: Der Yayınları.

Özuyar, Ali(2013), Türk Sinema Tarihinden Fragmanlar (1896-1945),Ankara: Phoenix.

Özgüç, Agâh, Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi, +1 Kitap, İstanbul, 2006.

Özün, Nijat (1995), Karagözden Sinemaya , Türk Sineması ve Sorunları, 1.Cilt. Tarih,-Sanat- Estetik-

Endüstri-Ekonomi Ankara: Kitle Yayınları.

Tunalı, Dilek(2006), Batıdan Doğuya, Hollywood’dan Yeşilçama Melodram, Zihniyet ve Kültür

Etkileşimleri Çerçevesinde Yeşilçam Melodramına Bakış, Ankara: Arjantin Felsefe Grubu

Yayını.

Tuncer, Gülsen(1996), Türk Sineması Üzerine Düşünceler,(Haz.: Süleymân Murat Dinçer),

Ankara:Doruk Yayınları.

DERGİLER

Erdoğan, Gökçen(2015), Women’s Fitness, İstanbul: Turkuvaz. Gazete, Dergi Basım A.Ş.

İNTERNET

http:www.gazetevatan.com 7 Ekim 2010

http://www.memurlar.net/haber/370058/
DOI: http://dx.doi.org/10.17349/jmc115202

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Journal of Media Critiques [JMC]