TO BAN OR NOT TO BAN: THE MASS MEDIA ETHICS OF MARRIAGE PROGRAMS IN TURKEY

Ulas Basar Gezgin

Abstract


The marriage programs are a particular case to discuss with regard to mass media ethics. There are a number of voices from different sections of the Turkish society complaining about those programs and asking for a ban. Some of these voices are academic, egalitarian, anti-capitalist, while some others are conservative, religious and/or nationalist. As of 2017, these programs were completely banned by an executive order in Turkey which is under State of Emergency due to the unsuccessful military coup of July 2016. In this article, various views on the marriage programs are delineated and elaborated. How patriarchal values were promoted in the marriage programs and the former complaints about those programs were presented and discussed, and the situation in Turkey and China with regard to the marriage and dating programs were briefly compared and contrasted. The final section of the article discusses the alternatives to the ban.


Keywords


Mass media ethics; reality shows; dating programs; marriage programs

Full Text:

PDF

References


Akıner, N. & Eren, Ş. (2015). Toplumsal cinsiyet bağlamında evlilik programları. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 3(5-6), 1-20.

Akparti (2017). Haberler. 16/05/2017. Retrieved August 27, 2017, from http://www.akparti.org.tr

Cao, X. (2014). Discourses on urbanism: "Reality televisions" by Jiangsu Satellite Television since 2010. (Master’s thesis, Hong Kong Baptist University, Hong Kong). Retrieved from repository http://hkbu.edu.hk/etd_oa/46/

Cui, D. (2012). A study of Chinese masculinity on a reality dating program. (Master’s thesis, the Florida State University, Florida, USA). Retrieved from

http://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu%3A183235

Demirel, G. (2011). New marriage trend in Turkey: “Screen marriage”. Quaderns de la Mediterrània, 15, 157-162.

Ergül, H. (2015). Evlenilecek kadın ve evlenilecek erkek kimdir sorusuna etkileşimsel bir yanıt: Üyelik kümeleme çözümlemesi. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 12(2), 115-134.

Ertürk, K.Ö. (2009). Medyada kültürel değerlerin temsili ve sosyal sorumluluk: Evlilik yarışmaları ve programlarının etik açıdan değerlendirilmesi. In M. Yağbasan (ed.). Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Sempozyumu (pp.138-146). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Inaç, H. & Çokoğullar, E. (2015). Televizyona yansıyan “kadınlık” - “erkeklik” ideali ve yeniden üretilen roller. Yeni Fikir, 6(15), 46-54.

Kaya, C. (2013). Televizyon ve ruh sağlığımız. Yeşilay, 956, 18-21.

Keane, M. A. (2002). As a hundred television formats bloom, a thousand television stations contend. Journal of Contemporary China, 11(30), 5-16.

Kılıç, D. (2011). Bir ötekileştirme pratiği olarak basında eşcinselliğin sunumu: Hürriyet ve Sabah örneği (2008-2009). Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1, 143-169.

Reis, A. (2013). The analysis of Turkish match-making TV programs among Turkish Cypriot audience. (Master’s thesis, Eastern Mediterranean University, North Cyprus). Retrieved from http://i-rep.emu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11129/1290

Renkmen, M.S. (2012). Evlilik programlarında hegemonik erkekliğin inşası, temsili ve ataerkil söylem (Master’s thesis, Ankara University, Ankara, Turkey). Retrieved from http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/6462/

RTÜK (2017). Vatandaş bildirimleri yıllık raporu 2016. Retrieved August 27, 2017, from www.rtuk.gov.tr

Sarıoğlu, M., Yazıcı, K., Tuncel, E. & Keskinoğlu, M.Ş. (2013). Mutlu aile proje kitabı-3. Retrieved August 27, 2017, from www.tuzla.gov.tr

Sungur, S. (2011). Evlilik ve televizyonda yayınlanan evlilik amaçlı tanışma programları: İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri üzerine betimsel bir çalışma. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 578-605.

Sümer, N. (2016). TV şovlarıyla kaş yapalım derken... Vizyon TRT Aylık Radyo Televizyon Dergisi, 330, 14-16.

Mixon, A.J. (2011). Happily ever after and the battle of the races: A critical and cultural approach to reality television – The Bachelorette vs. The Ultimate Merger (Master’s thesis, University of Alabama, Alabama, USA). Retrieved from http://acumen.lib.ua.edu/content/u0015/0000001/0000660/u0015_0000001_0000660.pdf

TBMM (2016). Aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanma olaylarının araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu raporu. 06.05.2016. Retrieved August 27, 2017, from www.tbmm.gov.tr

TBMM (2005). Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu kararı. Karar No: 14. 28.05.2005. Retrieved August 27, 2017, from www.tbmm.gov.tr

Yıldırım, S. (2007). Türkiye’de reality televizyon programları ve söylem yapılarının oluşturulması (Master’s thesis, Ege University, Izmir, Turkey). Retrieved from http://acikerisim.ege.edu.tr:8081/xmlui/handle/11454/2677

Zurbriggen, E.L. & Morgan, E.M. (2006). Who wants to marry a millionaire? Reality dating television programs, attitudes toward sex, and sexual behaviors. Sex Roles, 54(1/2), 1-17.
DOI: http://dx.doi.org/10.17349/jmc118101

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Journal of Media Critiques [JMC]

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.